Sluta tanka havet!

Visste du att upp till 30% av bensinen i en tvåtaktsmotor med förgasare släpps rakt ut i vattnet? Tyvärr finns över 150 000 av dessa omoderna och miljöförstörande motorer kvar på fritidsbåtar i skärgården och i våra insjöar.

Vad kan jag göra?

Svaret är enkelt - du kan sluta köra din tvåtaktsmotor med förgasare och lämna in den för skrotning så återvinns materialet.

Byt helst till en elmotor, fyrtaktare eller modern tvåtaktare om du vill ha en ny motor. De har lägre bränsleförbrukning, renare avgaser och en lägre bullernivå än tvåtaktarna med förgasare. I tillägg följer oljan inte med avgaserna ut i vattnet och luften.

Båtretur
Skärgårdsbild
2 000 ton bensin rakt ut i vattnet

Om du kör din gamla 70 hk tvåtaktare med förgasare på full gas en halvtimma varje dag under juni och juli, kommer mer än 300 liter oförbränd bensin släppas rakt ut i vattnet.

Eftersom över 150 000 fritidsbåtar med tvåtakts- motorer med förgasare fortfarande används uppskattas det att cirka 2 000 ton bensin släpps rakt ut i våra hav och insjöar varje år.

En barn står vid vattnet och fiskar

Om initiativet

Även om nyförsäljningen av tvåtaktsmotorer med förgasare är förbjuden sedan 2006 så finns det många kvar på våra fritidsbåtar. Nästan var femte båtmotor är faktiskt en tvåtaktsmotor med förgasare. Kanske har du en?

Dessa gamla motorer är särskilt skadliga för livet i vattnet och på land. Den gamla tekniken gör att upp till 30% av bensinen går rakt igenom motorn utan att förbrännas och rinner rakt ut i vattnet. Du kan tänka så här: för varje liter du tankar så tankas också vattnet med upp till 3 deciliter oförbränd bensin.

Spelar det någon roll?

Bensin är mycket giftigt för vattenlevande organismer och de mest skadliga substanserna sprids uppåt i näringskedjan. Bensin innehåller en rad farliga ämnen som exempelvis de giftiga kolvätena – PAH:erna. Effekterna av dessa är nedsatt reproduktion och tillväxt, genetisk påverkan, cancer och försämrad motståndskraft hos fiskar, fåglar och människor.

Vid förbränning av bensin i tvåtaktsmotorer med förgasare bildas även ett flertal andra miljö- förstörande ämnen, såsom kolmonoxid, koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider och sotpartiklar.

Dessutom blandar man i olja i tvåtaktare med förgasare för att smörja motorn vilket ytterligare spär på mängden farliga ämnen i utsläppen. Och för att hålla nere ljudet av motorn släpps de farliga ämnena ut genom propellern. Vilket gör att de ännu lättare tas upp av livet i vattnet.

Att fritidsbåtar ofta rör sig i grunda vatten under den period när de flesta fiskarterna förökar sig gör inte saken bättre. Halterna av gift som en gammal tvåtaktare lämnar bakom sig är tillräckligt höga för att fiskägg dör och fiskyngel får missbildningar.

Ett initiativ från:

Länsstyrelsen Stockholm i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, Transportstyrelsen, Båtretur, Båtskroten, One Water, SIKO, Skärgårdsstiftelsen, Stena Recycling och Sweboat. Projektet är finansierat av Havs- och vattenmyndigheten.

Länsstyrelsen Havs och vatten myndigheten Transportstyrelsen Swe Boat Båtskroten Stena Recycling Båtskroten Skärgardsstiftelsen SIKO One Water

Ladda ned

Hjälp oss gärna att sprida vårt budskap!
Här nedan hittar du material du kan dela, skriva ut och sätta upp.